Không Ai mua tài khoản mã 530 với giá 1,300,000vnđ Không Ai mua tài khoản mã 35 với giá 1,500,000vnđ Trương Văn Thành mua tài khoản mã 811 với giá 100,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã ARMY vip123 với giá 1,250,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã k126 với giá 300,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã 12 với giá 400,000vnđ Chip Đường Phố mua tài khoản mã 92 với giá 370,000vnđ Toan Anh mua tài khoản mã 399 với giá 150,000vnđ Cong Le mua tài khoản mã QR595 với giá 120,000vnđ Lại Văn Hùng mua tài khoản mã 67 với giá 500,000vnđ Lại Văn Hùng mua tài khoản mã 69 với giá 650,000vnđ Lại Văn Hùng mua tài khoản mã 111 với giá 350,000vnđ Lại Văn Hùng mua tài khoản mã 48 với giá 470,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã 65 với giá 700,000vnđ Nguyễn Hiếu mua tài khoản mã Q546 với giá 150,000vnđ

Mã t555

Vàng I

Acc LQM #2540


● Tướng 32
● Skin 20
● Bảng Ngọc 70
● Rank Vàng I
● Tướng 32
● Trang Phục 20 có Có Một Viên Đá Qúy...
● Bảng Ngọc 70

Mã 530

Vàng IV

Acc LQM #561


● Tướng 32
● Skin 18
● Bảng Ngọc 450
● Rank Vàng IV
● Tướng 32 có 1 đá quý ở rương,...
● Trang Phục 18 có Sumurai Sỹ Tử, Bboy công nghệ...
● Bảng Ngọc 450