Vũ Đức Thắng mua tài khoản mã 847 với giá 70,000vnđ ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq mua tài khoản mã 630 với giá 100,000vnđ Minh Luân mua tài khoản mã 376 với giá 180,000vnđ Nấm Ictu mua tài khoản mã 469 với giá 250,000vnđ Chấm Hết mua tài khoản mã t557 với giá 200,000vnđ Lee Đại Ka mua tài khoản mã 245 với giá 200,000vnđ Bii Công mua tài khoản mã t560 với giá 250,000vnđ Không Ai mua tài khoản mã 530 với giá 1,300,000vnđ Không Ai mua tài khoản mã 35 với giá 1,500,000vnđ Trương Văn Thành mua tài khoản mã 811 với giá 100,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã ARMY vip123 với giá 1,250,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã k126 với giá 300,000vnđ Tuấn Lại mua tài khoản mã 12 với giá 400,000vnđ Chip Đường Phố mua tài khoản mã 92 với giá 370,000vnđ Toan Anh mua tài khoản mã 399 với giá 150,000vnđ

Mã t555

Vàng I

Acc LQM #2540


● Tướng 32
● Skin 20
● Bảng Ngọc 70
● Rank Vàng I
● Tướng 32
● Trang Phục 20 có Có Một Viên Đá Qúy...
● Bảng Ngọc 70

Mã 530

Vàng IV

Acc LQM #561


● Tướng 32
● Skin 18
● Bảng Ngọc 450
● Rank Vàng IV
● Tướng 32 có 1 đá quý ở rương,...
● Trang Phục 18 có Sumurai Sỹ Tử, Bboy công nghệ...
● Bảng Ngọc 450